Contact

Mattias Villani
Avdelningen för Statistik
Institutionen för Datavetenskap
Linköpings universitet
SE-58183 LINKÖPING
Sweden
Phone: +46 (0) 13 281446

    LinkedIn  GitHub - Social coding  Mendeley  Google Scholar